UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Fettomsetning og cellerespons
Cand. scient. Vidar A.T. Thorsen disputerer 20. august 1999 for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Effects of stimulated phospholipase D activity on phosphatidylcholine turnover and activation of signal transduction in murine C3H/10T1/2 fibroblasts"
Temaet i avhandlingen er knyttet til mekanismer for hvordan en type fettstoff i membranen som omkranser celler (fosfatidylkolin) blir nedbrutt og gjenoppbygget i celler som er blitt utsatt for kreftfremkallende- eller vekstfremmende stoffer. Ved å utsette celler for disse stoffene utløses en kaskade av signaler som overføres helt inn til cellekjernen. Disse signalene blir bl.a. overført ved hjelp av nedbrytningsproduktene til fettstoffer i membranen og en rekke enzymer. Et av disse enzymene som bryter ned fettstoffer i membraner er fosfolipase D, og i forskningsarbeidet er det lagt vekt på hvordan dette enzymet aktiveres og hvilke effekter dette har på gjenoppbyggingen av membranen og på cellulær signaloverføring. Arbeidet kan karakteriseres som biokjemisk grunnforskning, og er med på å belyse generelle sider av hvordan fettstoffer er delaktige i cellers respons på kreftfremkallende- eller vekstfremmende stoffer.

Personalia: Vidar A.T. Thorsen (38) er født i Holmestrand og oppvokst på Vorre, Karmøy. Han tok cand.scient. eksamen i biokjemi ved Universitetet i Bergen i 1991, og fra 1992-1997 var han universitetsstipendiat ved Institutt for biokjemi og molekylærbiologi. Fra 1998-1999 har han vært ansatt som forskningsassistent ved et EU-prosjekt hvor professor Holm Holmsen er prosjektkoordinator. Thorsen vil fra 1. september 1999 gå inn i stillingen som FoU-leder ved Primex Ingredients AS på Avaldsnes.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 20.august 1999, kl. 12.00, Store auditorium, Odontologisk institutt, Årstadveien 17, 5009 Bergen.

Kontaktpersoner: Vidar A.T. Thorsen, tlf. 55 58 64 42 (a), e-mail: Vidar.Thorsen@pki.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no