UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Faseutpakking

Jarle Strand disputerer fredag 30. April for dr.scient graden ved  Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Two-Dimensional Phase Unwrapping with Applications".
Temaet i avhandlingen er knyttet til fasebilder. Fase er en egenskap ved bølger, og fasebilder er bilder hvor bølger benyttes i opptaksprosessen. Typiske anvendelser er medisinske bilder og satelittbilder. Forskningsarbeidet har vært utført i samarbeid med NASA, Michigan State University, og Haukeland Sykehus. I avhandlingen presenteres to nye metoder for faseutpakking som er meget raske og robuste med hensyn til støy i bildene.

Personalia:
Jarle Strand er oppvokst i Vennesla. Han tok cand.scient graden i informatikk ved Universitetet i Bergen i 1993.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 30 april kl.10.15, Prekliniske Institutter, Årstadveien 19.

Kontaktpersoner:
Jarle Strand, tlf. 55 58 63 32 (a), tlf. 55 28 13 82 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)