UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Utvikling av keramisk materiale

Gro Stakkestad disputerer fredag 14. mai for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Development of Lanthanum Chromite Interconnect for Solid Oxide Fuel Cells. Experimental Characterisation and Chemometric Modelling of Surface and Colloidal Parameters in Ceramic Processing."

Temaet i avhandlingen har vært relatert til aktiviteter ved Prototech AS og Statoil i brenselcelle-programmet Mjøllner. Fast stoff oksyd brenselcellen kan konvertere naturgass direkte til elektrisitet med høy elektrisk effektivitet og lave CO2 utslipp. Forskningsarbeidet er knyttet til utvikling av et av de keramiske brenselcelle-materialene, koplingselementet. I keramisk prosess er det viktig med god kontroll tidlig i prosessen for å oppnå et optimalt sluttmateriale. Det er vist at ved bruk av flervariabel modellering kan den keramiske prosessen effektiviseres.

Personalia: Gro Stakkestad, 29 år, er født og oppvokst i Tysvær kommune. Hun har tidligere utdanning som kjemiingeniør, og tok cand. scient eksamen ved Universitetet i Bergen i 1994. I 1995 ble hun ansatt som NFR stipendiat  ved Prototech AS i Bergen. Gro Stakkestad jobber nå ved Hydro Aluminumum FoU Materialteknologi, Karmøy.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag  14. mai, kl.10.30, Auditorium 2 Realfagbygget, Allegt. 41.

Kontaktpersoner: : Gro.Stakkestad, tlf. 52 85 41 78 (a), Gro.Stakkestad@hydro.com
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no