UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD


Proteiner i ryggmargsvæsken ved isjias.

Jan Sture Skouen disputerer 11. juni 1999 for dr. med.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
«Protein markers in cerebrospinal fluid in sciatica ? A clinical and experimental study»
I dag vet vi at skiveutglidning (prolaps) i korsryggen er en vanlig årsak til isjias. Tidligere har man funnet forhøyede konsentrasjoner av proteiner i ryggmargsvæsken hos pasienter med isjias. Ingen har likevel sett nærmere på årsaken til denne økningen av proteinverdier  og om dette har medisinsk betydning.
Informasjon ble hentet fra 180 isjiaspasienter, og 157 av disse ble fulgt opp 3.9-9 år etter de ble innlagt på sykehus. Avhandlingen viser at proteiner som finnes normalt i blodet kunne måles i forhøyede konsentrasjoner i ryggmargsvæsken hos isjiaspasienter. Skouen viser også at disse proteinene finnes i forhøyede verdier når prolapset  trykket på nerveroten, ved lammelser i benet og når pasienter trenger å bli operert øyeblikkelig for sin isjias. Isjiaspasienter med forhøyede proteinverdier fikk likevel mindre smerter og problemer med å fungere de nærmeste årene sammenlignet med pasienter som ikke hadde forhøyede verdier. Vi vet at mellom 20 og 70prosent av ryggfriske personer har prolapsforandringer på radiologiske undersøkelser). Pasienter kan også ha isjiassymptomer uten at tydelig prolaps foreligger ved disse undersøkelsene. Følgelig er det fortsatt uklart i hvilket omfang de anatomiske forandringer som finnes ved de radiologiske undersøkelser kan relateres til pasientens plager.
Proteiner i ryggmargsvæsken og andre proteiner i fremtiden kan gi oss en bedre forståelse av hva som forårsaker smerter ved isjias, og kan dessuten bli et viktig diagnostisk hjelpemiddel i de tilfeller med dårlig samsvar mellom de kliniske funn og radiologiske undersøkelser.

Personalia: Jan Sture Skouen er fra Oslo og ble cand. med. ved Universitetet i Bergen i 1981. Han ble spesialist i nevrologi i 1991. Han har i flere år ledet en tverrfaglig behandlingsklinikk for pasienter med muskel og skjelettplager, hvor ryggpasienter utgjør en stor del. Siden 1998 har han vært ansatt som overlege ved Poliklinikk for rehabilitering, Haukeland sykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 11. juni kl.10.15, Sentralblokken, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner:
Overlege Jan Sture Skouen, tlf. 55 10 04 30 (a)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no