UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Hjerneasymmetri og oppmerksomhet

Cand. Psychol. Sara Saban disputerer 18. september 1999 for dr. psychol. graden ved Universitetet I Bergen med avhandlingen:
"Brain Asymmetry and Attention: Classical Conditioning Experiments"
Avhandlingen tar for seg sentrale spørsmål innenfor kognitiv nevrovitenskap knyttet til forskning om forskjeller mellom den venstre og høyre hjernehalvdel. I sin avhandling viser Saban at kognitive forskjeller mellom de to hjernehalvdelene, eller hemisfærene, også finnes for basal associativ læring, og for evnen til å rette oppmerksomhet til venstre og høyre side. Avhandlingen er innenfor basal nevrokognitiv forskning men resultatene kan ha implikasjoner for forståelse av lærevansker og for teorier om oppmerksomhet.

Personalia: Sara Saban tok psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1992. Hun jobbet som forkningsassistent ved Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, UiB, finansiert fra Mac Arthur Foundation, USA. Hun ble ansatt som Universitetsstipendiat ved Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykology, UiB i 1995.

Tidspunkt og sted for disputas: Lørdag 18 september 1999 kl. 10.15 Stort Auditorium,  Det psykologisk fakultet, Christiesgt. 12, 1. etg.

Prøveforelesninger: fredag 17 september 1999 kl. 16.15 " Brain Asymmetry- a Historic Overview"  og  17.15 " Attention: Theory, Findings and Clinical Applications"

Kontaktpersoner: Sara Saban tlf: 55586285 (a), tlf: 55276879 (p), e-post: Sara.Saban@psych.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no