UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Værtypeklassifisering
Marianne Nitter disputerer mandag 14. juni for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
«Variability in the atmospheric circulation of the North Atlantic region in the period 1881-1993.»
Det er en storstilt sirkulasjon av luftmassene som, ved siden av årstid, breddegrad og lokal topografi, er avgjørende for hvilket vær vi har. På ett og samme sted, vil den storstilte sirkulasjonen, værtypen, være alene om å variere fra dag til dag. Variabilitet av klima kan dermed knyttes til variabilitet av værtyper. I sin doktoravhandling har Marianne Nitter kartlagt været i perioden 1881-1993. Værforholdene er karakterisert som 35 forskjellige værtyper, alt etter informasjon om hvilken retning luftmassene har, temperatur og nedbørsforhold. Målet for studiene av været de siste 110 årene, har vært å utarbeide et grunnlag for en metode for rekonstruksjon av værtyper i fortiden. Til dette arbeid må man i tillegg til meteorologiske data, ta i bruk klimarelaterte data som for eksempel årringer på trær. Avhandlingen viser at for både Vest- og Østlandet er værtypene egnet til å forklare variasjon i nedbør. Nedbøren på Vestlandet kan forklares ut fra værtyper med vestlig vind, mens det på Østlandet er værtyper med sørlig vind som forklarer nedbør.

Personalia: Marianne Nitter er født i Drammen i 1965, og oppvokst i Stavanger. Hun tok cand.scient eksamen i meteorologi ved Universitetet i Bergen i 1991. Etter 1 år som statsmeteorolog ved Værvarslinga på Vestlandet begynte hun som stipendiat ved Arkeologisk museum i Stavanger. Etter disputasen fortsetter hun som førstekonservator ved museét.

Tidspunkt og sted for disputasen: Mandag 14.juni 1999, kl. 10.00, Auditorium, Arkeologisk museum i Stavanger, Peder Klowsg. 30A, Stavanger.

Kontaktpersoner: Cand.scient Marianne Nitter, tlf: 51846066 (a), 51563897 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no