UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Ny metode for måling av balanse
Rolf Moe-Nilssen disputerer 15. juni for dr. philos. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Trunk accelerometry - A new method for assessing balance under various task and environmental constraints»

Testing av balanse er viktig for å stille diagnoser, for å identifisere personer som er særlig utsatt for fall, og for å vurdere om behandling kan påvirke balansen. Metoder for bruk i et bevegelseslaboratorium har hittil manglet viktige likhetstrekk med reelle risikosituasjoner, mens metoder til bruk utenom et laboratoriemiljø har vært lite følsomme for endringer i balansen.
Gjennom dette doktorgradsarbeidet er en ny metode blitt utviklet for testing av balanse i stående og gående tilstand ved hjelp av et bærbart, batteridrevet lite instrument som festes over korsryggen og registrerer hastighetsendringer i alle retninger med stor nøyaktighet. Prosedyrer er utviklet for måling av balanse og gangfunksjon på jevnt og ujevnt underlag, der belysning og andre forhold kan varieres. Utstyret er lett å transportere og testing kan foretas både utendørs og innendørs. Målet har vært å kunne vurdere balanse i situasjoner som er særlig aktuelle for personene som testes.
Studiene som er gjennomført tyder på at metoden gir stabile resultater og er følsom for små endringer i bevegelsesmåte. Det er av særlig interesse at metoden har kunnet skille endringer som skyldes høy alder fra endringer som har sammenheng med nedsatt fysisk aktivitet hos eldre. Metoden vil gjøre det mulig å undersøke effekt av forebyggende og rehabiliterende tiltak for å bedre balanse og gangfunskjon hos eldre.

Personalia: Rolf Moe-Nilssen er født i 1942 i Bergen og er utdannet siviløkonom og fysioterapeut. Han ble cand. scient. i 1993  ved Hovedfag i fysioterapi (nå Seksjon for fysioterapivitenskap), Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, hvor han fra 1993 har arbeidet som universitetslektor og fra 1995 som doktorgradsstipendiat. Han er den første fysioterapeut som disputerer ved Universitetet i Bergen.

Tid og sted for disputasen: Tirsdag 15. juni kl. 10.15, Store auditorium, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner:
Rolf Moe-Nilssen, tlf. 55 58 61 70 (a), tlf. 55 13 47 02 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no