UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Bedre helse i arbeidslivet

Magister i sosiologi Aslaug Mikkelsen disputerer 13. april for dr. philos graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Effects of learning opportunitites and learning climate on occupational health.

Avhandlingen viser at læringsklima er viktig for de ansattes trivsel. Læringsklima har også en forebyggende effekt på helseplager i arbeidslivet.
I prosjektet er tiltaket "Læring og forbedring av arbeidsmiljø og helse" gjennomført på flere arbeidsplasser. De ansatte identifiserer selv de viktigste områdene for et godt arbeidsmiljø og utarbeider tiltak og handlingsplaner. Tiltak som ofte ønskes iverksatt er knyttet til organisering og fordeling av arbeidsoppgaver, tilbakemelding, støtte og veiledning, informasjon, medarbeider-samtaler og kompetanseutvikling. Åpenhet, tillit og respekt er også forbedringsområder uavhengig av bransje og yrkesgruppe. Effekten av tiltakene er avhengig av hvor godt tiltakene gjennomføres. Ledernes evne til å prioritere er avgjørende. Organisasjonsrettede tiltak kan virke som en buffer mot stress og angst selv i perioder med stor omstilling i virksomhetene. Sammenlignet med en kontrollgruppene rapporterte deltakerne i intervensjonsgruppene også økte læringsmuligheter, bedre læringsklima, økt tilhørighet, bedre ledelseskvalitet og økt interesse for arbeidsmiljø og helse. Doktorgradsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Personalia: Aslaug Mikkelsen er født i Sandnes i 1953. Hun tok magistergraden i sosiologi ved Universitetet i Oslo i 1979. Hun er ansatt som seniorforsker ved Rogalandsforskning.

Tidspunkt og sted for disputas: Tirsdag. 13.4, kl. 10.15 i Stort aud., 1 etasje, Christiesgt.12.
Prøveforelesninger: 12. april kl. 17.15 og kl. 18.15 samme sted

Kontaktpersoner: Seniorforsker Aslaug Mikkelsen, tlf 51 87 51 41 / 51 65 54 10 og Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 /55 12 56 91