UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Fiskens vertikale og horisontale fordeling

Kathrine Michalsen disputerer fredag 26. februar for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Distribution of gadoids in the Barents Sea: Impact on survey results"

Overvåkningen av våre kommersiellt beskattede torskebestander er basert på resultatene fra forskningstokt. Metodene som brukes (trål og ekkolodd) forutsetter at fisken har en konsistent fordeling både innen og mellom tokt. I avhandlingen blir det imidlertid vist at dynamikken i fiskefordelingene kan være svært stor. Fisk er fritt bevegelige individer som tilpasser sin eksistens etter omgivelsene. Deres vertikale vandringer synes å være relatert både til endringer i lysintensitet og strømstyrke og vil derfor variere gjennom døgnet, så vel som mellom ulike områder. Fiskens horisontale fordeling varierer både med endringer i temperatur og med størrelsen på bestanden. Temperatur har også betydning for fiskens konsum av byttedyr og dermed også for hvor raskt fisken vil vokse. For bedre å kunne kvantifisere fiskens fordeling og adferd har elektoniske merker blitt tatt i bruk. Disse viser at den individuelle variasjonen er stor, både når det gjelder hvilken temperatur fisken opplever gjennom året så vel som hyppigheten og omfanget av de vertikale vandringene. Formålet med arbeidet har vært å øke treffsikkerheten på de bestandsestimatene som kommer fra forskningstoktene.

Personalia: Kathrine Michalsen er født (1967) og oppvokst i Mo i Rana. Hun tok cand.scient. eksamen i fiskeribiologi ved Universitetet i Bergen i 1993. I 1994 ble hun ansatt som NFR-stipendiat ved Havforskningsinstituttet

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 26. februar 1999, kl. 10.15 i Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Kathrine Michalsen, tlf: 55238684, (a), tlf: 55269378 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf 55 58 90 43 (a), tlf.: 55 12 56 91 (p)