UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Fiskeoljer og fettsyrer

Cand. scient Lise Madsen disputerer 24. april 1999 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

In favor of the mitochondria as the principal target for control of triacylglycerol metabolism. Modulation of hepatic fatty acid metabolism by poorly oxidizable fatty acids.

Fet mat og lite mosjon er blant de viktigste årsakene til hjerte- og karsykdommer. Et høyt nivå av plasmalipider (kolesterol og triglyserider) kan føre til avleiringer i åreveggen slik at blodstrømmen hindres eller stopper helt. Det har lenge vært kjent at omega-3 fettsyrer som finnes i fiskeoljer bremser en slik utvikling. Siden kroppen ikke kan produsere slike fettsyrer, må disse inntas ved å spise fet fisk eller som kosttilskudd. De fleste studier som er utført for å studere effektene av omega-3 fettsyrene har benyttet en kombinasjon av de to vanligste, EPA og DHA, eller en diett hvor begge disse fettsyrene inngår. I denne avhandlingen ble derfor komponentene i fiskeoljer (tran), studert separat. Studien viste at ren EPA, men ikke ren DHA, senket nivået av fett i blodet. Mekanismen ser ut til å være at EPA, men ikke DHA "lurer" leveren til å tro at kroppen er i fastetilstand og derved blir annet fett dirigert mot forbrenning i stedet for lagring. Ved å plassere et svovelatom i en helt vanlig fettsyre, blokkeres nedbrytningen. Leveren lures til å tro at det er mye fettsyrer som skal forbrennes, men siden 3-thia fettsyrene ikke selv kan brytes ned, blir annet fett forbrent.
Fedme og høyt blodfett er også en viktig risikofaktor for type-II diabetes. Økt fett-forbrenning kunne derfor tenkes å ha en positiv effekt. 3-thia fettsyrene forhindret utvikling av type-II diabetes i modeller. Tilstanden ble forbedret i dyremodeller for type-II diabetes. 3-Thia fettsyren kan være en kandidat til et nytt anti-diabetisk legemiddel.

Personalia: Lise Madsen fra Hundvåg i Stavanger, født i 1971 ble cand.scient ved Universitetet i Bergen 1995. Har siden vært ansatt som stipendiat ved Institutt for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen: Lørdag 24. april, Stort Auditorium 3 etg. Sentralblokken, Haukeland Sykehus, kl 10.15.

Kontakt personer: Lise Madsen, tlf. 55 97 30 97 (a). tlf. 55 32 23 93 (p). E-mail: lise.madsen@ikb.uib.no.
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf 55 12 56 91 (p)