UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD
 

Ernæring og helse hos laks
Cand. scient Bjarte Lygren (32)  disputerer 3. juni 1999 for dr.scient- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
«Dietary pro- and antioxidants: Effects on immune functions, disease resistance and antioxidant status in Atlantic salmon, Salmo salar L.»
Studier på mennesker har vist at et stort inntak av frukt og grønnsaker (antioksidanter) er gunstig for helsen. Antioksidanter beskytter mot giftige oksygenfobindelser i kroppen. lygren har undersøkt effekten avlaksefôrets innhold av antioksidantene vitamin C og E, astaxanthin og laktoferrin. Pro-oksidantene jern, kopper og mangan har også vært inkludert i studiet. Det ble gjort enkeltfunn som indikerer en beskyttende effekt av vitamin C og E på immunceller, men under gunstige oppdretsbetingelser ble det ikke påvist noen klar sammenheng mellom antioksidant-status og laksens helse. Lygren fant imidlertid reduserte mengder av vitamin C og E i leveren hos laks som lever under stessende betingelser.

Personalia:
Bjarte Lygren er født i Bergen og oppvokst i Bergen, Farsund og Ski. Han tok cand. scient graden ved Universitetet i Bergen i 1993. Lygren har som dr. scient ? student vært tilknyttet Institutt for fiskeri- og marinbiologi ved Universitetet i Bergen med arbeidssted på Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt. Han arbeider nå i ScanVacc AS.

Tidspunkt og sted for disputasen: Torsdag 3. juni 1999, kl 10.00, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Cand. scient Bjarte Lygren, tlf. 95 83 53 65. E-mail bjarte.lygren@scanvacc.com
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)
ronnaug.tveit@info.uib.no.