UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Mineraler i laksefôr

Cand.scient. Mette Kristin Lorentzen disputerer fredag 19. mars 1999 for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Trace elements in practical diets to Atlantic salmon (Salmo salar L)

Mette Lorentzens avhandling beskriver flere fôringsforsøk med ung laks. Problemstillingen har vært å studere utnyttelsen av de essensielle mineralene selén, mangan, kobber, jern og sink fra fôr basert på fiskemel, samt behovet for tilsetning utover det fôr-ingrediensene bidrar med.
For å kunne svare på en slik problemstilling må det finnes en målbar respons som viser mineral-status til fisken, og videre når fisken sitt mineralbehov er dekket. Innholdet av mineraler i hel fisk og flere vev har vist seg å være nyttige responser, men Lorentzen har vist at disse må tolkes med forsiktighet ettersom de kan påvirkes av f. eks. fôringsstopp og den kjemiske formen mineralet ble tilsatt i fôret.
Lorentzen har videre vist at selv om fiskemel bidrar med betydelige mengder mineraler til fôret i forhold til det som er regnet som fiskens behov, er ekstra tilsetning av mangan, sink og trolig også jern nødvendig. Hun har også funnet indikasjoner på positiv effekt av moderat tilsetning av kobber. Fiskemel er derimot en svært god kilde til selén. Når fôret er basert på fiskemel er ekstra tilsetning av dette mineralet ikke nødvendig.

Personalia: Mette Lorentzen er født i 1962 i Flakstad kommune i Lofoten og tok cand. Scient. eksamen i 1990 ved Universitetet i Bergen. Hun ble i 1992 tatt opp som stipendiat ved UiB med tilknytning til Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt. Hun er nå engasjert av Nor Aqua Innovation, Dirdal.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 19. mars 1999, kl. 12.00, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:Cand.scient. Mette Kristin Lorentzen, tlf.: 55 23 82 86 (a)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf.: 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91