UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Lyder fra øret
Cand.med. Ola Lind disputerer 22. juni for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Aspects of Otoacoustic Emissions."
 Otoakusiske emisjoner er lydutsendelser fra det indre øret. Det dreier seg om svært svake lydsignaler som dannes i de små hårcellene inne i sneglehuset. Den akustiske energien transporteres fra det indre øret gjennom mellomøret til øregangen. Ved hjelp av følsomme mikrofoner kan lydene registeres smertefritt uten at det er nødvendig med operasjon, innsetting av nåler e.l. Spontane emisjoner forekommer i omlag halvparten av alle normalthørende ører, men er oftest så svake at man ikke merker dem. Ved stimulering av øret med kortvarige lyder eller lengre toner, oppstår andre former for emisjoner. De aller fleste normalt-hørende vil ha tydelig registrerbare stimulerte emisjoner. Avhandlingen tar for seg ulike forhold ved otoakustiske emisjoner: Forekomst og interaksjon mellom spontane emisjoner, hørseltaps innflytelse på stimulerte emisjoner samt evaluering av slike registreringer for å fastslå om det foreligger hørseltap eller ikke. Fra ett indre øre går det en nervebane som ender på hårcellene i det motsatte øret. Stimulering av ett øre medfører at emisjonene i det andre øret blir påvirket. Den tid som går med før denne effekten opptrer har vært forsøkt evaluert og man har også undersøkt om det  foreligger noen forstyrrelse av denne mekanismen hos pasienter med øresus. Otoakustiske emisjoner synes nyttige i forskning og hørselsdiagnostikk, men kan ikke alltid gi et eksakt bilde av
hørselen.

Personalia: Ola Lind er fra Harstad og ble cand.med. ved Universitetet i Bergen i 1973. Siden 1975 har han vært ansatt ved ØNH-avd. Haukeland Sykehus, de senere år som overlege.

Tidspunkt og sted for disputasen: Tirsdag 22,juni kl.09.15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Sykehus.

Kontaktpersoner:
Overlege Ola Lind, tlf. 55 97 27 00 (a) epost: olin@haukeland.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no