UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD
 

Idolfotografi i populærmusikken

Cand. philol. Sigrid Lien vil fredag 29.1.1999 disputere for dr.art.graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

'Slap-dash' og sterke bilder. En studie i punk- og postpunkperiodens portrettestetikk.

Avhandlingen er en undersøkelse av idolfotografiets estetikk og historie. Doktoranden forsøker å vise at det er en kontinuitet mellom den såkalte modernistiske portrettradisjon i billedkunsten, og det fotografiske portrett som manifesterer seg i populærmusikkens ikonografi. Det argumenteres for at det er en modernistisk tendens i portrettfotografiet helt tilbake til den franske 1800-tallsfotografen Nadars tid. Spørsmålet om hva som kan være mulige årsaker til denne kontinuitetslinjen, er et viktig moment i avhandlingen. Har fotografiet spesielle egenskaper som kan tenkes å være bakgrunn for kontinuiteten? Disse problemstillingene belyses i forhold til et konkret materiale, en serie portretter utført av Pennie Smith og Anton Corbijn, to fotografer som var aktive i forbindelse med det engelske punkopprøret.

Personalia:
Sigrid Lien er født i Bergen 13.mars 1958. Hun tok hovedfagseksamen i kunsthistorie i 1987, og var fra 1989-1992 stipendiat ved Norges Forskningsråd. Lien er nå førsteamanuensis ved Seksjon for kunsthistorie, Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen: Auditorium B, Sydneshaugen skole, fredag 29.1.kl. 10.15
Prøveforelesning: Auditorium B, Sydneshaugen skole, torsdag 28.1. kl.16.15

Kontaktpersoner:
Sigrid Lien, Tlf. 55 583201 (arb.)/ 55 269800 (priv.)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit tlf. 55 58 90 43, (a), tlf. 55 12 56 91