UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Laksesild og lysprikkfisk i norske farvann
Cand. scient. Jon Bent Kristoffersen disputerer 7. september for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
«Mesopelagic fish in Norwegian waters: Distribution, life history and genetics»
Avhandlingen beskriver utbredelse, livshistorie og genetikk til de to mesopelagiske fiskeartene laksesild og nordlig lysprikkfisk. Mesopelagisk fisk lever på dyp mellom 200 og 1000 meter. Laksesild og nordlig lysprikkfisk er begge vanlige i dype fjorder og i Norskehavet og Skagerrak. Øresteiner er brukt for å undersøke aldersstruktur, vekst og overlevelse, og metoder for bruk av øresteiner har blitt videreutviklet. Avhandlingen beskriver forskjeller i tallrikhet, rekruttering, overlevelse, vekst og reproduksjon mellom vestnorske fjorder og Norskehavet, og ser forskjellene i sammenheng med faktorer som vanntemperatur, lyssvekking i vannet, strømhastighet og årstidsvariasjoner i forhold til breddegrad. Forskjeller mellom hanner og hunner i vekst og overlevelse beskrives. Hos nordlig lysprikkfisk ble det også funnet forskjeller i arvematerialet fra fjord til fjord, noe som  indikerer at hver enkelt fjord har sin egen lokale bestand.

Personalia: Jon Bent Kristoffersen er født i 1970 i Arendal og oppvokst på Nedenes. Han tok cand. scient. eksamen i marinbiologi ved Universitetet i Bergen i 1994. Høsten 1995 ble han ansatt som NFR-stipendiat ved Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi.

Tidspunkt og sted for disputasen: Tirsdag 7. september, kl. 10.15, Stort Auditorium, rom 2144 (datablokken), Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgt. 55.

Kontaktpersoner: Cand. scient. Jon Bent Kristoffersen, tlf.: 55 58 46 22 (a), 55 59 14 98 (p), e-mail: jon.kristoffersen@ifm.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf.: 55 58 90 43 (a), 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no