UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Bakteriers opptak av antibiotika

Cand. scient Hans T. Kleivdal disputerer 7. mai for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

The structure and function of the pore protein FomA in the outer membrane of Fusobacterium nucleatum.

Bakteriers evne til å feste seg til vev er det første steget i utvikling av en infeksjon. Avhandlingen tar for seg et sentralt protein (FomA) på overflaten til munnhulebakterien Fusobacterium nucleatum. Det er tidligere vist at dette proteinet gjør at bakterien kan invadere tannkjøttlommen ved å feste seg til andre bakterier og slik bidra til en videre infeksjon av tannkjøttet. Kleivdal har funnet at FomA proteinet også danner en porekanal som er en viktig opptaksvei for vannløselige forbindelser, bl.a. en rekke antibiotika. Porekanalens struktur bestemmer hvilke antibiotika som kan virke hemmende på bakterier og hvilke antibiotika som blir stengt ute. I avhandlingen har Kleivdal studert strukturen til FomA proteinet, og hvordan endringer i proteinstrukturen kan gjøre bakteriene mer motstandsdyktige eller mer sensitive for antibiotika. Nyere forskning tyder på at de fleste bakterier har slike porekanaler. Avhandlingen konkluderer med at FomA proteinet sin struktur er ulik andre beskrevne porekanaler. Dette kan bidra til en økt forståelse av slike opptaksmekanismer og antibiotika sin virkning på bakterier generelt.

Personalia: Hans T. Kleivdal er født i Oslo i 1967 og oppvokst i Hyllestad i Sogn. Han tok cand. scient.eksamen ved Universitetet i Bergen i 1992, og var fra 1992-1995 stipentdiat på Institutt for biokjemi og molekylærbiologi. Han er i dag forsker på Institutt for anatomi og cellebiologi ved UiB.

Tid og sted for prøveforelesning:
Torsdag 6. mai, kl. 15.15., Stort Auditorium (rom 2144), Datablokken, Høyteknologisenteret, ThorMøhlensgt.55
Tittel på prøveforelesning: "The ABC transporters: From bacteria to man"

Tid og sted for disputasen: Fredag 7. mai, kl. 10.15, Stort Aud.(rom 2144), Datablokken, Høyteknologisenteret, ThorMøhlensgt.55

Kontaktpersoner: Hans T. Kleivdal, tlf. 55 58 63 75 (a), tlf. 55 31 90 94 (p). E-Mail: Hans.Kleivdal@pki.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)