UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Marine fiskelarver
Cand. scient. Ørjan Karlsen disputerer tirsdag 17. august 1999 for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Hatching and ontogeny in marine fishes: Consequences for variability and viability at first feeding».
Avhandlingen omhandler årsaker til variasjon i utvikling av fiskelarvene fram mot første fôropptak, samt en metode for å vurdere larvenes kvalitet. Klekkingen hos en søskengruppe av torsk kan vare i flere dager. Varigheten av klekkingen påvirker både larvenes grad av utvikling og størrelse ved klekking, varighet av plommesekk-fasen, og derfor også variasjonen ved start-fôring. Hos kveite påvirker lys eller mørke gjennom plommesekk-fasen i liten grad utvikling av øyne og syn eller vekst. Lys er derfor ikke nødvendig for en normal utvikling av syn hos kveite fram til startfôring. For marine fiskelarver har en fram til i dag ikke hatt noen gode metoder for å skille gode larvegrupper fra dårlige. I denne avhandlingen er det vist at det er en sammenheng mellom kveitelarvers evne til å svømme mot lys, og første fôropptak. Dette indikerer at atferdsevner kan brukes som et mål på larvenes kvalitet.

Personalia: Ørjan Karlsen (33) er  født i Stokmarknes i 1966 og oppvokst i Haugesund. Han er utdannet cand. scient. ved Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi, Universitetet i Bergen, og har siden 1992 vært ansatt ved Havforskningsinstituttet, Austevoll havbruksstasjon.

Tid og sted for disputasen: Tirsdag 17. august kl. 10.15 i Stort auditorium, Høyteknologisenteret i Bergen.

Kontaktpersoner:
Ørjan Karlsen, tlf. 56 18 03 42 (a), tlf. 56 18 07 39 (p),  e-mail: oerjan.karlsen@imr.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no