UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Snus kan føre til kreft i munnhulen

Tannlege (BDS) Salah Osman Ibrahim disputerer 19. mars 1999, for den odontologiske doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

p53, keratins, human papilloma virus and proto-oncogenes in oral squamous cell carcinomas from snuff-dippers and non-snuff-dippers from the Sudan and Scandinavia

Toombak, som er navnet på den lokale formen for snus som brukes i Sudan, er et stort helseproblem. Som andre typer tobakk, inneholder toombak nikotin og kreftframkallende stoffer, de såkalte nitrosaminer. Det finnes rundt 5,5 millioner brukere av toombak i Sudan. Toombak inneholder høyere konsentrasjoner av nitrosaminer sammenlignet med snus som brukes i Sverige og Norge. Det er påvist sterk sammenheng mellom bruk av toombak og utvikling av kreft i munnhulen. Sverige har verdens høyeste konsum av snus, og i Norge øker bruken. Det hersker stor uenighet blant svenske forskere hvorvidt snus kan føre til munnhulekreft. Doktoranden har studert vevsprøver fra munnslimhinnen hos pasienter som har brukt toombak i Sudan, og sammenlignet med vevsprøver fra pasienter som har brukt snus eller andre former for tobakk i Skandinavia. Immunologiske og molekylærbiologiske metoder har vært brukt for a studere sammenhengen mellom bruk av toombak, snus eller andre former for tobakk og forandringer i gener relatert til kreftutvikling.
Arbeidet konkluderer med at det er forskjeller i forekomst av forandringer i spesielle gener og proteiner som er forbundet med kreftutvikling hos pasienter som bruker toombak i Sudan og dem som bruker snus i Skandinavia.

Personalia
Salah Osman Ibrahim er fra Sudan og ble tannlege ved Universitet i Khartoum i 1991. Fra 1994-1998 var han ansatt som stipendiat ved Det odontologiske fakultetet og har utført arbeidet dels ved Odontologisk institutt - oral patologi og rettsodontologi, og dels ved Institutt for biokjemi og molekylær biologi, Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputas:
Fredag 19. mars 1999 kl 10.15., Auditorium 1, Årstadveien 17.

Kontaktpersoner:
BDS, Salah O. Ibrahim, tlf. 55 58 64 19 (arbeid), e-mail: Sosman@gades.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43,(a), tlf: 55 12 56 91 (p)