UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Islendingesagaene  i psykiatrisk lys.
Jon Geir Høyersten disputerer  19. Juni 1999 for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen  med avhandlingen:
«Personlighet og avvik. En studie i islendingesagaenes menneskebilde, med særlig vekt på Njála».
Islendingesagene, særlig Njåls saga, er studert med henblikk på hva denne litteraturens velkjente ry for menneskeforståelse egentlig består i. Tilnærmingen er tverrfaglig - idéhistorisk, litteraturvitenskapelig, medisinsk-historisk og psykiatrisk. Et hovedspørsmål har vært hvilken oppfatning sagaforfatterne ( i det 13. årh.) har hatt av den menneskelige personlighet.
Studien argumenterer for at den psykologi som kjennetegner personene i sagaene, i alt vesentlig må avspeile forfatterens psykologiske forståelse. Mye i tekstenes mønstre for personbeskrivelse tyder på at man har hatt en relativt «moderne» forestilling om personligheten, som en instans preget av struktur, «kjerne» og identitet; og man har hatt en oppfatning av enkelte personer som klart avvikende - både sosialt og psykologisk. Menn og kvinner skildres etter forskjellige prinsipper, med vektlegging av henholdsvis handling og kommunikasjon. Studien understreker også hvor sterkt samtidig europeisk skolastisk filosofi, med mulige røtter til antikkens filosofi (Aristoteles) har preget antropologi og menneskeforståelse innen det islandske lærdomsmiljø. Europeisk klostertradisjon, spesielt den cisterciensiske, med Bernard av Clairvaux, fremheves som en sannsynlig inspirasjonskilde og modell for psykologisk holdning og refleksjon.

Personalia:
Jon Geir Høyersten er fra Bærum, ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1967 og spesialist i psykiatri i 1975. Siden 1996 har han vært ansatt som universitetslektor/undervisningskoordinator ved Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Bergen og overlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avd., Haukeland Sykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen: Lørdag 19. Juni kl. 10.15 i auditoriet, Bryggens Museum.

Kontaktpersoner:
Jon Geir Høyersten, tlf. 55 58 86 76 (a),  E-post: jon.hoyersten @psych.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no