Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Hemming av vekst hos kreftceller

   

Randi Hovland disputerer fredag 26. november for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Protein phosphorylation and regulation of protein synthesis in cAMP sensitive leukemia cells".

Celledeling og celledød av normale celler er til enhver tid nøye regulert etter kroppens behov. Kreftceller derimot vokser og deler seg ukontrollert og kontinuerlig. I avhandlingen har Hovland studert en type blodkreftceller hvor veksten kan kontrolleres ved hjelp av et molekyl kalt syklisk AMP. Dette molekylet hemmer veksten til disse cellene og setter i gang cellens eget selvmordsprogram. Hovedmålet med arbeidet har vært å øke forståelsen for hvordan dette skjer. Syklisk AMP er et signalmolekyl som lages i alle celler og påvirker mange ulike prosesser, ikke bare cellevekst. Hovland har funnet en alternativ måte for hvordan syklisk AMP påvirker og regulerer andre proteiner. Til nå har man trodd at syklisk AMP kun forandrer et protein etter at det er dannet. Etter at signalet er borte vil proteinet gå tilbake til sin opprinnelige form. Hovland har  vist at proteiner også påvirkes mens de dannes. Resultatet er at proteinet forblir forandret hele sin levetid, selv etter syklisk AMP- signalet er borte. Videre har hun vist at når disse cellene utsettes for syklisk AMP tar det lengre tid å lage nye proteiner. Arbeidet kan karakteriseres som biokjemisk grunnforskning, og er med på å belyse generelle sider av hvordan syklisk AMP kan virke på kreftceller.

Personalia:
Randi Hovland (29) er fra Eigersund. Hun tok cand. scient eksamen i biokjemi ved universitetet i Bergen i 1994, og ble deretter ansatt som NFR-stipendiat ved Institutt for Anatomi og Cellebiologi. For tiden er arbeider hun som spesialingeniør/forsker ved Avdeling for medisinsk genetikk, Haukeland Sykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 26. november 1998, kl. 11:00, Auditorium I, De Prekliniske Institutter, Årstadveien 19.

Kontaktpersoner:
Randi Hovland, tlf. 55 97 53 22/5494 (a), tlf. 55 32 73 14 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a),tlf. 55 12 56 91 (p)