UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD


 

Allergimedisinsin og immunforsvar

Elisabeth Holen disputerer fredag 30. april for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
«The effect of commonly used allergy drugs on human immune cells »
Hyppigheten av allergi-relaterte sykdommer er tredoblet i løpet av de siste 30 årene. Forbruket av allergimedikamenter har også økt betraktelig. I 1998 ble det solgt astmamedisiner for over 700 000 milloner kroner i Norge. Det er derfor viktig å få økt kunnskap om disse medikamentenes effekter på celler som deltar i immunforsvaret. Holen konkluderer med at det er lite trolig at medikamentene, brukt som foreskrevet, vil ha noen negativ effekt på det generelle immunforsvar.
Effekten av et utvalg vanlig brukte allergimedikamenter ble undersøkt på ulike immunceller. Medikamenteffekter på cellevekst spesielt, men også på cellefunksjoner  ble undersøkt. Hemmer disse medikamentene immunceller slik at forsvaret mot vanlige infeksjoner blir svekket ? Har disse medikamentene noen effekt på den type "betennelses-reaksjon" som er karakteristisk for en allergisk reaksjon ? Avhandlingen viser at de undersøkte medikamentene kan ha gunstig innvirkning på disse "betennelses-reaksjonene".

Personalia: Elisabeth Holen er født i Graz og oppvokst i Bergen. Hun tok cand scient eksamen i mikrobiologi ved Universitetet i Bergen i 1986. Etter en periode som NAVF stipendiat har hun vært ansatt på ulike prosjekter ved Allergiforskningsgruppen, Haukeland Sykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 30. april 1999, kl. 10.15, store auditorium, Haukeland Sykehus.

Kontaktperson:
Elisabeth Holen, tlf. 55 97 31 45 (a), tlf. 55 25 75 93 (p).
Professor II, Said Elsayed, Inst. for klinisk biokjemi, tlf. 55 97 31 46 (veileder)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)