UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Byzantinske helgenbiografier

Christian Høgel disputerte 5. februar 1999 for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Symeon Metaphrastes: Rewriting and Canonization

Avhandlingen omhandler den byzantinske redaktør av helgenbiografier, Symeon Metaphrastes, som arbeidet i det 10. århundre i Konstantinopel. I alt 148 tekster ble redigert av Symeon og samlet til en liturgisk samling. Avhandlingen ser på den litterære og historiske bakgrunn, undersøker Symeon Metaphrastes' liv og arbeid og avdekker samlingens oppbygning. Det argumenteres for at samlingen aldri ble avsluttet, men utgitt etter Symeons død. Høgel mener også at Symeons arbeid snarere skal ses som en fortsettelse av tidligere praksis enn som et brudd med tradisjonen.

Personalia
Christian Høgel er født 1964 i København og utdannet ved Københavns Universitet i klassisk filologi. Christian Høgel har siden 1.1.99 vær forskningsadjunkt ved Københavns Universitet.

Kontaktpersoner
Christian Høgel, tlf. 00 45 57 67 19 28; e-mail: christian.hogel@krr.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a),