UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Innstrømming til Norskehavet

Cand.scient Solfrid Sætre Hjøllo disputerer tirsdag 14. september for dr.scient  graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"A comparative study of the Norwegian Sea inflow"
Temaet i avhandlingen er innstrømmingen av varmt, salt vann fra sørlige  breddegrader til Norskehavet. Innstrømmingen finner sted hovedsakelig gjennom  Færøy-Shetland kanalen og over Island-Færøy ryggen, og er viktig for klima og  marint økosystem i området. Mengden innstrømmende vann og strømmens struktur  beregnes ut fra både observasjoner og ved hjelp av en numerisk modell. Resultater fra den numeriske modellen er benyttet til å simulere partikkeldrift  fra Island-Shetland-området og inn mot Norges kyst. I siste del av  forskningsarbeidet er variabilitet i innstrømmingen koblet til atmosfæriske  trykkforskjeller, og det påvises at deler av variabiliteten i innstrømmingen  kan tilbakeføres til variasjonene i trykkforskjellene.

Personalia: Solfrid Sætre Hjøllo (31) fra Bergen tok cand.scient eksamen i  geofysikk ved Universitet i Bergen i 1992. Siden 1993 har hun vært ansatt  som universitetsstipendiat ved Geofysisk Institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen: Tirsdag 14. september 1999 kl. 10:00, i Auditoriet, Østfløyen, Geofysisk Institutt, Jahnebakken 3.

Kontaktpersoner: Solfrid Sætre Hjøllo, tlf.; 55 58 26 40
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no