UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Det utidige

Cand. philol. Liv Hausken disputerer 22. januar 1999 for dr. art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Om det utidige. Medieanalytiske undersøkelser av fotografi, fortelling og stillbildefilm

Det sies at fotografiet er en påminnelse om vår dødelighet og at fortellingen er nekrologisk. Avhandlingen drøfter disse påstandene gjennom nærlesninger av to teoretiske tekster, en om fotografi (Roland Barthes' La chambre claire, 1980) og en om fortelling (Peter Brooks' Reading for the Plot, 1984). Nærlesningene relateres til en filmatisk uttrykksform doktoranden kaller stillbildefilm, en uttrykksform som har alle filmens kjennetegn bortsett fra at billedsiden består av stillbilder. For å kunne undersøke disse påstandene, argumenterer Hausken for at man må forstå tid som noe sosialt og samfunnsmessig. En slik oppfatning av tid er også nødvendig for å kunne forstå hva som kjennetegner fortellingen som formidlingsform og fotografi og stillbildefilm som opplevelse.

Personalia:
Liv Hausken er født i Narvik i 1965. Hun vokste opp på Rennesøy, i Stavanger og i Oslo. Hun tok hovedfag i medievitenskap i 1992 og har siden vært amanuensisvikar og universitetsstipendiat ved Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen. Hun er nå koordinator for et fjernundervisningsprosjekt ved samme institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen: 22. januar , kl. 10.15, Ulrike Phils hus, Prof. Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Liv Hausken, tlf. 55 58 91 21 (a)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)