UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Hvorfor kryper kreftcellene?

Cand. med. Hans Kristian Haugland disputerer 9. april for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Modulation of invasive behaviour in culturedhuman glioma cells

Hjernekreft er en uhyggelig sykdom som rammer over 300 mennesker i Norge hvert år. Både voksne og barn rammes. Noen blir helbredet, mens mange av pasientene ellers har dårlige leveutsikter. Hans Kristian Haugland er assistentlege ved Avdeling for patologi, Haukeland Sykehus og har forsket på hjernekreft i samarbeid med lokale og internasjonale miljøer. Han viser i sin doktorgrad at en kan identifisere ulike proteiner på kreftcellenes overflate, såkalte integriner, og at de har avgjørende betydning for hvordan cellene klarer å spre seg ut i omgivelsene. Integrinene binder seg til proteiner utenfor cellene som finnes i den normale hjerne, men som også kan produseres av kreftcellene selv.

Doktoranden har også studert effekten av ulike cellegifter som dels alene, dels i kombinasjon viste at de kunne bremse cellenes evne til å spre seg, uten at de ble fullstendig stanset. Avhandlingen representerer grunnforskning som kan kaste nytt lys over kreftcellene farligste egenskaper.

Personalia
Hans Kristian Haugland er født i Trondheim i 1960, og tok sin medisinske embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1989. Han har arbeidet ved Avdeling for patologi, Haukeland Sykehus siden 1993, først som utdanningsstipendiat fram til 1996, senere som assistentlege.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 9. april 1999, kl. 10.15, Store Auditorium, Haukeland sykehus,

Prøveforelesning: Torsdag 8. april 1999, kl. 14.15, Store Auditorium, Haukeland sykehus
Oppgitt emne: 'Vevskultur som verktøy i terapiforskning: muligheter og begrensninger'

Kontaktperson: Hans Kristian Haugland, tlf. 55 972594 (a)/55 134129 (p)
e-mail: hans.haugland@haukeland.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p),