UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Små ord som får elevspråk til å flyte

Forsker Angela Hasselgren disputerer for dr. art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Smallwords and Valid Testing.

Avhandlingen tar opp viktige spørsmål om hva som skaper flyt i fremmedspråk, og hvordan muntlig fremmedspråk kan vurderes. De siste skolereformene krever at både elev og lærer er i stand til å vurdere hva eleven "kan" i et fag. Angela Hasselgren gransker hvordan muntlig fremmedspråkskompetanse best kan vurderes på en positiv og læringsrettet måte, med konkrete og meningsfulle kriterier. Ved å sammenligne engelskspråket til norske og engelske elever, trekker hun konklusjoner om hva det er som får språket til å flyte, og hvordan norske elever ved hjelp av "smallwords" som sort of, a bit and right, kan snakke seg frem til mer flytende engelsk.

Personalia:
Angela Hasselgren er engelsk, og tok en M.A. grad ved Universitetet i Newcastle i 1973. Tjue år senere ble hun cand.philol. ved Universitetet i Bergen. Siden 1993 har hun vært ansatt ved Engelsk Institutt som daglig leder for "EVA Prosjektet" (Evaluering av engelsk i skolen), der hun forsker og utvikler metoder for vurdering av engelskferdigheter hos elever.

Tidspunkt og sted for disputasen: fredag 19. mars 1999, kl. 10.15 i Aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Angela Hasselgren, tlf. 55 58 31 92 (a), 55 16 30 85 (p.)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)