UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Stemthet i norske konsonanter
Mag.art. Berit Halvorsen disputerer  19. juni for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Timing relations in Norwegian stops"
De norske lukkelydene /b, d, g/ og /p, t, k/ omtales vanligvis som henholdsvis stemte og ustemte konsonanter. Studien undersøker om /b, d, g/ faktisk er stemte når vi snakker og hvor grense-linjene mellom /b/ og /p/, /d/ og /t/, /g/ og /k/ går når vi lytter til tale. Avhandlingen tar for seg  måling av VOT "voice onset time" for de tre typene stemte og ustemte lukkelyder i norsk og hvor skillet går mellom stemt og ustemt kategori for de tre typene lukkelyd slik norske lyttere oppfatter det. Resultatene viser at VOT i norsk tale blir påvirket av vokallengde (f eks pel-pell), vokalkvalitet (f eks pel-pol) og stemthet i siste  konsonant (f eks pel-pes). Resultatene vil ha betydning for ulike typer språkforskning.

Personalia: Berit Halvorsen er født i Bergen i 1944. Hun tok filologisk embetseksamen med magistergrad i almen fonetikk ved Universitetet i Bergen i 1986. I 1990 fikk hun doktorgradsstipend fra Norges forskningsråd (dengang NAVF). Fra 1995 har hun vært ansatt som fagkonsulent ved Norsk språktest, Nordisk institutt, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen: Lørdag 19. juni 1999 kl. 10.15, Sydneshaugen skole, Aud. B, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner: Berit Halvorsen, tlf. 55 58 93 53 (a), 55 26 68 09 (p), e-post: berit.halvorsen@nor.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no