UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Studier i norsk-amerikansk litteratur
Førsteamanuensis Øyvind Tveitereid Gulliksen disputerer for dr.philos.-graden 24.september ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Double Landscapes. Midwestern texts: Studies in Norwegian-American Literature".
Avhandlingen er en studie av tekster skrevet av norske innvandrere i Midtvesten. De fleste av tekstene som omtales ble skrevet på norsk og utgitt i USA. Det er likevel viktig for forståelsen av slike tekster at de betraktes som en del av amerikansk litteratur. Kun gjennom immigrantkulturens ulike tekster og fortellinger kan vi danne oss et bilde av  norsk-amerikansk kultur fra begynnelsen og fram til ca. 1930. Analysen bygger ikke bare på skjønnlitteratur, men en rekke andre teksttyper, som f. eks. brev, dagbøker, avisinnlegg, sjølbiografier, kirkehistoriske og religiøse tekster. Istedet for å betrakte forfatterne av disse tekstene som hjemløse og uten fotfeste i noen nasjonal skriftkultur, blir det her vist til at de utviklet en verdifull dobbelt identitet. De kjente til, og tok opp i seg, både norsk og amerikansk skriftkultur. På den måten hadde de store og unike fordeler. Immigranten opplevde gjerne livet sitt i kontraster i tid mellom gammelt og nytt, mellom landet hun eller han forlot og det de kom til. For dem som skrev var denne livserfaringen ikke først og fremst tragisk. Den ga grunnlag for en fruktbar dobbelt bevissthet. Det ser vi både i tekster av amerikanske forfattere som Ole E. Rølvaag og Waldemar Ager, men også hos en  rekke andre immigranter som til sammen utgjorde den norsk-amerikanske skriftkulturen.

Personalia:
Øyvind Tveitereid Gulliksen er født på Ulefoss i Telemark i 1945. Han tok filologisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1973, der han etter eksamen begynte som vitenskapelig assistent og universitetslektor ved engelskseksjonen. Siden 1980 har han undervist i amerikansk litteratur og kulturkunnskap ved Høgskolen i Telemark, Bø, der han nå er førsteamanuensis.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 24. september 1999, kl. 10.15 i aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Professor Orm Øverland, Engelsk institutt, Universitetet i Bergen,  tlf. 55 58 23 62.
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no