UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD


 
 

Saltinnholdets betydning for blodtrykk og hjerte

Cand.med. Eva Gerdts disputerer 29. januar 1999 for den dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The influence of dietary salt intake on blood pressure and left ventricular mass in essential hypertension and hypertensive type-1 diabetic patients"

Befolkningundersøkelser har vist at høyt blodtrykk er vanligere i land der saltinntaket i kosten er høyt. Ut fra dette har man mistenkt høyt saltinntak som en medvirkende årsak til utvikling av høyt blodtrykk. Det har imidlertid vært vanskelig å plukke ut hvilke personer med høyt blodtrykk som har nytte av å bruke saltfattig kost. Høyt blodtrykk disponerer for økning av hjertemuskelens størrelse. Dette er en hovedårsak til hjerteinfarkt og død hos personer med høyt blodtrykk.

Personalia: Eva Gerdts er fra Bergen og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1981. Hun er godkjent spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og har vært ansatt ved Haukeland sykehus siden 1989, de senere år som overlege ved Hjerteavdelingen.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 29. januar 1999 kl. 10.15, Store auditorium, 3. etg. i Sentralblokken, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner:
Overlege Eva Gerdts, tlf. 55 97 22 20 (arb)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (arb)