UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

 

Virusvaksine for laks

Petter Frost (34) disputerer torsdag 25. mars for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Infectious Pancreaticncrosis Virus, Epitope mapping and vaccine development.

Infeksiøs pancreas necrose (IPN) er en virussykdom som rammer laksefisk. Det finnes ikke medisiner som virker mot viruset, og IPN-utbrudd medfører hvert år flere 100 millioner kroner i tapte eksportinntekter og forsikringsutbetalinger.

Temaet i avhandlingen er kartlegging av strukturer på IPN-viruset som kan brukes i en vaksine, samt utvikling og utprøving av en delkomponent-vaksine produsert ved hjelp av rekombinant DNA teknologi. Arbeidet ble utført mers Frost jobbet som stipendiat og forsker i fiskevaksine-firmaet Intervet NorBio AS ved Høyteknologisenteret i Bergen og har resultert i verdens første kommersielt tilgjengelige virusvaksine til fisk basert på rekombinant DNA-teknikk.

Personalia:
Petter Frost er født og oppvokst i Bergen. Han tok cand.scient graden i bioteknologi i 1990. Frost har som dr.scient-student vært tilknyttet Molekylærbiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Han jobber i dag som forsker ved Senter for klinisk molekylærmedisin ved Haukeland sykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Torsdag 25. mars 1999, kl.12.00, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Cand.scient Petter Frost, tlf. 55975428 (a), 55126850 (p), e-post: pfro@haukeland.no

Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)