UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Røntgen og rotfylling
Spesialtannlege lic. Odont. Jarl Forsberg disputerer 28. mai for dr. odont.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
 «Radiographic distortion in endodontics».
Ved rotbehandling er rotkanalen lite tilgjengelig for direkte innsyn. Derfor er røntgenundersøkelsen et viktig hjelpemiddel ved utrensing og fylling av rotkanaler. Røntgen-bildene skal gi informasjon om betennelser, tannlengde og gjengi avstander i rotspissområdet under behandlingen. De to mest brukte metodene for tannrøntgenfotografering er i dag opptak etter isometriregelen, som er en frihandsteknikk der pasienten fikserer røntgenbildet i munnen ved hjelp av en finger. Den andre metoden er rettvinklet parallellteknikk, en teknikk der filmen er festet på en filmholder. Undersøkelsene i avhandlingen viste at parallellteknikk gjengir rotfyllingens lengde mer nøyaktig enn frihandsteknikk, mens det ikke er noen forskjell mellom teknikkene ved den røntgenologiske gjengivelsen av betennelser i kjevebenet.  Det blir anbefalt å bruke parallellteknikk, både under behandling og ved senere kontroller av rotfyllingen. Denne teknikken gjengir sikrere tilhelingen i kjevebenet.

Personalia: Jarl Forsberg er fra Borlänge i Sverige og ble odont.cand. ved Tannläkar-högskolan i Malmö 1965. Siden 1966 har han vært ansatt ved Det odontologiske fakultet, UiB. Han ble lic.odont. ved UiB 1988, og har svensk spesialitet i rotbehandling.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 28. mai kl. 13.00 i Auditorium 1, De prekliniske institutter, Årstadv. 19.

Kontaktpersoner: Spesialtannlege Jarl Forsberg, tlf. 55 58 66 39 (a), 55 27 12 11 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), ronnaug.tveit@info.uib.no.