UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Spredning av lungekreft i mikroslimhinner
Lars Fjellbirkeland disputerer 22. september 1999 for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Three-dimensional culture of human bronchial mucosa and lung cancer tissue: Methodology and invasiveness studies."
Lungekreft er en aggressiv sykdom som på verdensbasis tar livet av flere mennesker enn noen annen kreftform. Oftest oppdages sykdommen først etter at kreften har spredd seg i kroppen. Da lar den seg ikke lenger kurere selv med moderne behandling. Det er spredningen av kreften som til slutt tar livet av pasienten. En ny behandlingsstrategi kan derfor være å forsøke å stanse kreften der den er og prøve å hindre den i å spre seg videre. For å få dette til er det nødvendig med mer kunnskap om hvorfor lungekreft invaderer omkringliggende friskt vev.
I avhandlingen beskrives hvordan levende vev fra opererte lungesvulster kan bearbeides og dyrkes som mikrosvulster i laboratoriet. Disse kulturene beholder mange av de opprinnelige egenskapene til kreftvevet. Et annet delarbeid omtaler hvordan små biter av normale bronkier kan brukes til å lage mikroslimhinner. Bitene tas ved hjelp av et fiberoptisk bronkoskop. Selve prøvetakingen er smertefri og kan skje i forbindelse med en rutine undersøkelse av lungene. Mikroslimhinnene lever i laboratorieskålen i flere måneder. I studien presenteres også en ny modell hvor mikrosvulster og mikroslimhinner dyrkes sammen. Dermed er det mulig å studere hvordan kreftceller angriper og vokser inn i normalt vev. For bedre å visualisere denne prosessen settes et nytt gen inn i kreftcellene. Genet gir cellene en karakteristisk blå farge slik at de kan følges enkeltvis og skilles fra normale celler på sin ferd inn i det friske vevet.
Den nye invasjonsmodellen skiller seg fra tidligere modeller ved at det bare brukes vev fra mennesker. Modellen vil danne utgangspunkt for videre forskning om hvordan kreftceller spres i kroppen.

Personalia: Lars Fjellbirkeland er fra Stord og ble cand.med. ved Universitetet i Bergen i 1985. Forskningsarbeidet ble utført ved Gades Institutt avdeling for patologi i årene 1992-96 mens han var stipendiat i Den Norske Kreftforening. Siden 1996 har han vært ansatt som assistentlege ved lungeavdelingen på Haukeland sykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen: Onsdag 22. september kl 10.15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner:
Assistentlege Lars Fjellbirkeland, tlf. 55 97 32 45 (a)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)