UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Råoljekomponenters filmegenskaper
Cand.scient Marit-Helen Ese disputerer onsdag 30. juni for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Langmuir Film Properties of Indigenous Crude Oil Components. Influence of Demulsifiers".
Temaet i avhandlingen er knyttet til problemet med å separere råolje og vann. Vann kan løses inn i råolje som små dråper dersom en olje/vann-blanding utsettes for turbulens, samt store trykk- og temperaturendringer, noe som er tilfelle ved oljeproduksjon. En slik løsning av vanndråper i en kontinuerlig oljefase kalles vann-i-olje emulsjon. En tynn film av partikler og store molekyler (asfaltener og resiner) som finnes i oljen, legger seg på vanndråpene slik at disse ikke smelter sammen når de kommer i kontakt med hverandre. I dette doktorgradsarbeidet er det hovedsakelig lagt vekt på å studere disse stabiliserende filmene. Gjennom slike studier er det mulig å få en bedre forståelse av hvordan filmen i grensesjiktet mellom olje og vann beskytter vanndråpene, og hvilke endringer som må gjøres for at filmene skal brytes opp slik at vannet skilles fra oljen.

Personalia: Marit-Helen Ese, 28 år, er født og oppvokst i Bergen. Hun tok cand.scient eksamen i fysikalsk kjemi ved Universitetet i Bergen i 1995. I 1996 ble hun ansatt som NFR-stipendiat ved Kjemisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen: Onsdag 30. juni 1999, kl. 10.30, Auditorium 2, Realfagbygget.

Kontaktpersoner: Marit-Helen Ese, tlf. 55 58 98 53 (a), tlf. 55 28 87 03 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no