UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD


Mennesket og stedene
Cand. phil. Eli Johanne Ellingsve disputerer 18. juni for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Menneske og stedene. Sannsynliggjøring av relasjoner mellom overledd og underledd i sammensatte stedsnavn med personnavn i underledd."

Avhandlingen tar opp spørsmålet om det er mulig å sannsynliggjøre hva slags relasjon som består mellom personen og stedet i et stedsnavn som inneholder personnavn (eksempel: Helgeplasset, Krohnsminde). På grunnlag av et materiale bestående av navn med kjent innhold stilles det opp et sett med ialt sju forskjellige relasjoner som skal dekke innholdet i de fleste norske stedsnavn. Gjennom undersøkelser vises det at fordelingen av relasjonstypene ikke er jevn i materialet. Det argumenteres for at det kan påvises en sammenheng mellom relasjonstype, innholdet i navnenes sisteledd (overledd), og formelle og funksjonelle trekk ved navnenes førsteledd (underledd). Avhandlingen tilrår å utnytte denne sammenhengen for å kunne sannsynliggjøre relasjoner i navn med ukjent innhold.

Personalia:
Eli Johanne Ellingsve er født i Stavanger i 1952. Hun tok fililogisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1979. I perioden 1981-1983 studerte hun ved Universitetet i Reykjavík, Island, med islandsk statsstipend. Siden 1986 har Ellingsve vært ansatt ved Nordisk institutt, UiB, som førstekonsulent, stipendiat og amanuensis.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 18. juni 1999 kl. 10.15 i auditorium 4, Jusbygget (Dragefjellet), Magnus Lagabøtesplass 1.

Kontaktpersoner:
Eli Johanne Ellingsve,  tlf. 55 58 24 32 (a), 55 16 34 77 (p), e-post: eli.ellingsve@nor.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no