Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Simulering av strømninger

   

Inge Kristian Eliassen disputerer fredag 12. november for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Numerical fluid dynamics with focus on spatial resolution.

Temaet i avhandlingen er knyttet til numerisk simulering av strømninger i hav og fjordsystemer. I den senere tid har denne type modellering blitt stadig viktigere både for industrien og for forvaltning av marine ressurser. Avhandlingen tar for seg numeriske modellers evne til å gjenskape observerte resultater, og studerer hvordan visse modellvalg påvirker simuleringene. Spesielt studeres sirkulasjonen i Nordsjøen og i fjordsystemet omkring Saltstraumen.

Personalia:
Inge Kristian Eliassen er født i Bodø i 1970. Han ble utdannet sivilingeniør ved NTH i 1995, og har siden vært doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 12. november 1999, kl. 10.15, Auditorium pi, Matematisk institutt, Johs. Brunsgt. 12.

Kontaktpersoner:
Inge Kristian Eliassen, tlf 55 58 48 54 (a), 55 96 05 76 (p), e-mail: Inge.Eliassen@mi.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no