UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD


 
 

Trender i svangerskapsutfall

Anne Kjersti Nesje Daltveit disputerer 29. januar 1999 for dr. philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Geographical temporal and sociodemographic variations in pregnancy outcome. Epidemiological studies based on the Medical Birth Registry of Norway, the Swedish Medical Birth Registry, and the Nordic SIDS Study"

Utgangspunktet for studien var en ugunstig utvikling i enkelte mål for svangerskapsutfall i Norge fra 1980-årene registrert av Medisinsk fødselsregister. Sammenlignet med Sverige, var dødeligheten i første leveår 20 prosent høyere på 1970-tallet, og hele 50 prosent høyere på 1980-tallet. Halvparten av denne forskjellen skyldtes at forekomsten av krybbedød- som økte jevnt på hele 1970-tallet og 1980-tallet i begge land- var mer enn dobbelt så høy i Norge som i Sverige. I en artikkel som omhandler utviklingen av krybbedød i Norge, vises det at risikoen for å dø i krybbedød både var høyest og over tid økte mest- blant barn av unge mødre og barn med flere eldre søsken. Sammenhengen mellom krybbedød og antall eldre søsken kan skyldes at spedbarn blir mer utsatt for infeksjoner i familier med flere barn, og at infeksjoner er involvert i noen krybbedødsfall. I en artikkel studeres forekomsten av lav fødselsvekt (under 2500 gram) i Norge. Det vises at en foruroligende 20 prosent økning i forekomsten av lav fødselsvekt

Personalia: Anne Kjersti Nesje Daltveit er fra Hyllestad og ble cand.scient. ved Universitetet i Bergen i 1983. Siden 1985 har hun vært tilknyttet Medisinsk fødselsregister.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 29. januar 1999 kl. 10.15, Auditoriet Armauer Hansens hus.

Kontaktpersoner:
Forsker Anne Kjersti Nesje Daltveit, tlf. 55 97 46 10 (arb)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (arb)