UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Kunst, individ og samfunn

Cand. philol. Otto M. Christensen disputerer lørdag 20. mars for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Kunst, individ samfunn. Tverrfaglige tankeeksperimenter

Avhandlingen er utarbeidet innenfor et tverrfaglig fellesprosjekt, ´Individet i den europeiske kulturtradisjonª, hvor ulike forskere har forsøkt å kartlegge skiftende individoppfatninger i den europeiske kultursfæren. Med utgangspunkt i utvalgte kunstteoretiske tekster, går dotoranden inn i særlige estetiske kontekster. Han studerer hvilken rolle individet tildeles i forhold til overindividuelle instanser i kunstneriske resepsjons- og produksjonssammenhenger. Denne tematikken settes inn i en overordnet ramme der bl.a. sosialfilosofiske komponenter trekkes inn. Avhandlingen representerer et forsøk på å kombinere filosofifagets problemfokusering med idéhistoriens narrative perspektiv.

Personalia
Otto M. Christensen er født i Drammen 7. mars 1955. Han ble cand. philol. i 1990, med filosofi som hovedfag, og har siden arbeidet ved Universitet i Bergen (som universitetsstipendiat 1991-95) og Høgskolen i Telemark, hvor han p.t. er ansatt som førstelektor i filosofi.

Tidspunkt og sted for disputasen
Lørdag 20. mars kl. 10.15, Sydneshaugen skole, auditorium B.

Prøveforelesning: Sydneshaugen skole, auditorium B, fredag 19. mars kl. 1815

Kontaktpersoner
Otto M. Christensen, tlf. 35952743 (a.) el. 35953454 (p.)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)