UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Naturlige fargestoffer i planter
Luís Cabrita disputerer onsdag 15. september for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
«Analysis and Stability of Anthocyanins».
Antocyaner er rød og blå naturlige fargestoffer som finnes i blomster, frukt og bær. De gir farge også til syltetøy, leskedrikker og rødvin, og de er derfor brukt som naturlige tilsetningsstoffer i mat (E 163). I tillegg viser de høy biologisk og antioksidant aktivitet, noe som benyttes i en rekke legemidler mot blodsirkulasjons- og synsproblemer. I løpet av forskningsarbeidet ble bær og blomster som finnes i Portugal (Madeira blåbær, eføy og hebe) analysert for antocyaner og flere nye forbindelser ble oppdaget. Stabiliteten til disse fargestoffer ble evaluert ved variasjon av pH, temperatur og andre faktorer. Det var tidligere antydet at antocyaner ble stabile bare under surt miljø, men dette forksningsarbeidet viser at de også kan være stabile under alkalinske forhold. Dermed kan de anvendes i svakt alkalinske matprodukter, som noen melke- og konditoriprodukter.

Personalia: Luís Cabrita ble født og oppvokst i Lisboa, Portugal. Han tok cand. scient. eksamen i organisk kjemi ved Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, i 1992. Han underviste i Universidade da Madeira i 3 år og kom til Norge som stipendiat i 1996.

Tidspunkt og sted for disputasen: Onsdag 15. september 1999, kl. 10:30, Auditorium 5,3. etg.,  Realfagbygget, Allégt. 41.

Kontaktpersoner:
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no