UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Strømninger i oljereservoar

Cand. scient. Kari Brusdal disputerer 16. mars for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Operator Splitting Techniques and Nonlinear Parameter Estimation for Flow in Porous Media."
Tema i avhandlingen er knyttet til strømninger i oljereservoar. Den første delen dreier seg om numerisk simulering av disse strømningene. En såkalt metniongslikning, som modellerer hvordan vann fortrenger olje i porøse medier, er studert. Løsningen av likningen beskriver hvordan vann forflytter seg i mediet og må beregnes numerisk. Arbeidet er hovedsaklig gjort ved Matematisk Institutt ved UiB.
Den andre delen av avhandlingen dreier seg om problemer i forbindelse med strøm av en eller flere væsker i porøse media. Arbeidet er gjort ved RF-Rogalandsforskning i Bergen.

Personalia:
Kari Brusdal er født i 1971 og oppvokst på Åndalsnes i Romsdal. Hun avla Cand. scient eksamen i anvendt matematikk ved UiB i 1995. Våren 1996 ble hun ansatt som NFR-stipendiat ved Matematisk Institutt, UiB, og Rogalands Forskning, Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen: Tirsdag 16. mars 1999, kl.10.15, aud. Pi, Johs.Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Kari Brusdal, tlf. 55 58 48 71 (a), tlf. 55 20 23 04 (p).
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf.: 55 58 90 43 (a), 55 12 56 91 (p)