UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Forvaltning av blåkveite i Nordvestatlanteren
Forsker William R. Bowering disputerer 28. mai for dr.philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Ecology, Fisheries and Management of Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum)) in the Canadian Northwest Atlantic»

Bowering tar for seg utbredelsen av blåkveita og gir en oversikt over de ulike fiskeriene etter denne arten. Han ser også på effektene av fiskeriene. Videre presenteres en populasjonsgenetisk undersøkelse av blåkveita ved hjelp av DNA- teknikk. Det blir ikke funnet markerte arvelige forskjeller på blåkveite fra de ulike delene av artens utbredelse. Bowering presenterer også variasjoner i modning og reproduksjon hos blåkveita og den betydningen slik variasjon har i forhold til ansvarlig fiske. Hovedvekt blir likevel lagt på fødevalg og diett for blåkveita i Nordvest -Atlanteren, og det blir vist at små blekksprut, pelagiske krepsdyr og i noen områder nesten utelukkende lodde utgjør matseddelen for denne fiskearten. Resultatene fra de biologiske undersøkelsene blir diskutert i forhold til forvaltningsstrategier for blåkveita, og det påpekes at bruk av "føre vár" prinsippet sannsynligvis er det viktigste forbedringen som noen gang er gjort i fiskeriforvaltningen med hensyn på langtidsuttak av ressursene. Videre er det trukket opp perspektiver for framtidige vitenskapelige undersøkelser av blåkveita.

Personalia: Forsker William R. Bowering er kanadisk statsborger. Han tok sin Master of Science grad ved Memorial University, Newfoundland, i 1982. Han har jobbet som forsker ved Department of Fisheries and Oceans, Newfoundland, Canada, siden 1972.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 28. mai 1999 kl. 13.15, Auditoriet, Institutt for mikrobiologi, Jahnebakken 5.

Kontaktpersoner: Professor Gunnar Nævdal, Institutt for fiskeri- og marinbiologi, tlf.55 58 44 01
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no