UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD
 

Elementærpartikler med DELPHI-detektoren
Anders W. Borgland disputerer fredag 4. juni for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
«Search for B0s - \bar(B0s) oscillations with the DELPHI detector».
Avhandlingen er en analyse i eksperimentell partikkelfysikk basert på data tatt med DELPHI-detektoren ved CERN, det Europeiske Laboratoriet for Partikkelfysikk i Geneve. B0s-mesonet har den egenskapen at det kan oscillere over i sin egen anti-partikkel, bar(B0s), og en lavere grense for denne oscillasjons-frekvensen har blitt funnet.

Personalia:
Anders W. Borgland er født i Arendal. De siste 15 årene har han pendlet mellom Rouen, Trondheim, Grenoble, Lyon, Paris og Bergen. På veien har han blitt sivilingeniør i fysikk og tatt et fransk hovedfag i teoretisk fysikk, før han ble stipendiat ved Fysisk Institutt i 1994, finansiert av Norsk Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 4. juni kl 10.00, Auditorium B, Fysisk institutt, Allégaten 55

Kontaktpersoner:
Siv.ing. Anders W. Borgland, tlf: 55 58 27 79
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)
ronnaug.tveit@info.uib.no.