UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Satellittbilder av flyktningeleirer
Cand. scient. Einar Bjørgo disputerer 9. juli for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Use of Very High Spatial Resolution Satellite Sensor Imagery in Refugee Relief Operations".
Temaet i avhandlingen er knyttet til bruk av satellitter som kan ta meget detaljerte bilder og hvordan disse kan brukes i nødhjelpsarbeid i forbindelse med flyktningekatastrofer. Denne nye typen satellittbilder, som frem til nå har vært forbeholdt supermaktenes etterretningstjenester, er nylig blitt tilgjengelig for sivile bruksområder. Satellittbilder ned til én meters oppløsning vil i løpet av året bli almennt tilgjengelig. Bjørgo har i sitt arbeide brukt eldre, deklassifiserte, russiske satellittbilder med to meters oppløsning for å utvikle metoder som kan brukes i praktisk nødhjelpsarbeide der man trenger oversikt over f.eks. hvor ansamlinger av flyktninger befinner seg, hvordan terrenget i området ser ut, i tillegg til mulige miljøkonsekvenser av større ansamlinger av flyktninger. Arbeidet er nå utvidet til internasjonale forskningsprosjekter som involverer institusjoner fra USA, Spania, og Sverige, i tillegg til FNs høykommissæriat for flyktninger i Genéve.

Personalia: Einar Bjørgo er født i Bergen og oppvokst på Voss. Han har tidligere utdanning fra Norges Tekniske Høyskole, er Bachelor of Science i mekanikk ved University of California San Diego, og cand. scient. i meteorologi ved Universitet i Bergen. Han har siden 1995 fått støtte fra Nansen Fellowship Fund ved Nansen Senteret i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 9. juli 1999, Nansen Senteret, Edvard Griegsvei 3A, Danmarksplass.

Kontaktpersoner: Cand. scient. Einar Bjørgo, tlf.: 55 20 34 35 (a), 55 96 17 42 (p).
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf.: 55 58 90 43 (a), 55 12 56 91 (p).