UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Utviklingen av hevelse ved akutt skade

Cand.med. Ansgar Berg disputerer 21. mai for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Acute inflammation: Modulation of Interstitial Fluid Pressure by Connective Tissue Cells"
Akutt inflammasjon eller betennelse er kroppens førstelinjeforsvar mot skade, og er karakterisert av rødhet, hevelse (ødem), varme, smerte og funksjonstap. Betennelsesødem i huden er tradisjonellt tilskrevet endringer i blodbanens minste blodkar, kapillærene,slik at det oppstår en væskeforflyttning fra blodbanen og ut mellom cellene i det omgivende bindevevet. Endringene i disse blodkarene kan ikke alene forklare hvordan den raske utsiving av væske fra blodbanen utvikler seg slik at ødem dannes. I denne avhandlingen er det fokusert på bindevevets rolle i ødemdannelsen i hud ved alvorlige allergiske reaksjoner og lokale frostskader. Arbeidet viser at det løse bindevevet og spesiellt bindevevscellene spiller en "aktiv rolle" i ødemdannelsen ved slike betennelsesreaksjoner og vil danne et "sug" som trekker væske fra blodkarene og ut i vevet. Avhandlingen tar videre for seg hvilke funksjoner i bindevevscellene som er involvert og hvordan disse påvirkes ved akutte betennelsestilstander. Det er avhandlingen vist at en rekke substanser og medikamenter kan redusere dette "suget" slik at ødemdannelsen kan reduseres ved ulike betennelsesreaksjoner.

Personalia
Ansgar Berg (31) avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1994. Han har  arbeidet som forskningsstipendiat ved Fysiologisk Institutt, Universitetet i Bergen, og har vært lønnet fra Norges Forskningsråd. Ansgar Berg arbeider nå som assistentlege ved Barneklinikken Haukeland Sykehus.

Tidspunkt og sted for disputas
Fredag 21. mai 1999, kl. 09.15 i Store Auditorium, Haukeland Sykehus.

Prøveforelesning
Tordag 20 mai, kl 1415 Rom B-302 Haukeland Sykehus. Oppgitt emne: "Patofysiologi og klinikk ved urticaria"

Kontaktpersoner
Cand. med. Ansgar Berg tlf. 55 58 60 38/64 04 (a), e-post; ansgar.berg@pki.uib.no.
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no