UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Konserveringsmiddel i nesedråper skader slimhinnen

Cand.med. Øystein H. Berg disputerer 19. februar 1999 for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The effect of topical nasal drugs on nasal mucosa, with special reference to benzalkonium chloride"

Benzalkoniumklorid (BC) er et konserveringsmiddel som finnes i de fleste nesedråper og nesesprayer i dag. I det arbeidet som presenteres ble effekten av BC på slimhinne fra falske mandler hos barn ble holdt levende i vevkultur. I tre ulike studier ble slimhinnemodellen behandlet med ulike typer nesemedikament (vanlige avsvellende nesedråper og lokale steroider). Bare de medikamentene som inneholdt BC ødela vevet og hemmet flimmerhåraktiviteten.

Neste skritt var dyreforsøk. Totalt 50 rotter i to ulike studier ble behandlet med nesespray med og uten BC. Slimhinneforandringer ble funnet i nesen hos alle de rottene som var behandlet med et medikament som inneholdt BC, mens ingen forandringer ble funnet hos de rottene som ikke var eksponert for dette konserveringsmiddelet.

Avsluttende biokjemiske studier på hvite blodlegemer og blodplater viste at cellemembraner ble skadet og at flere livsviktige prosesser i menneskelige celler ble hemmet av BC. Vi mener at BC bør unngås i medikamentell behandling av neseslimhinnen.

Personalia: Øystein H. Berg født 17.05.68) er fra Kristiansand og ble cand.med. ved Universitetet i Bergen i 1997. Etter studiet har han vært i turnustjeneste frem til årsskiftet 98/99. Han er nå nylig ansatt som ass. lege ved Kirurgisk avdeling, Aust-Agder Sentralsykehus i Arendal.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 19. februar kl. 09.15, Store auditorium, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner: Ass. lege Øystein H. Berg, tlf. 37 01 40 00, Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43