UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Målinger av gassandeler i olje-gass strømninger

Cand. scient. Eirik Åbro (33) disputerer fredag 28. mai for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
Measurements of gas fraction in pipe flows using multi-beam gamma-ray attenuation
For å produsere olje og gass fra små felt, er det nødvendig med mindre produksjonsenheter som installeres på sjøbunnen. Produksjonen fra flere av disse installasjonene må transporteres til et felles prosesseringsanlegg, som for eksempel en eksisterende produksjonsplattform.

Både ut fra økonomiske og produksjonsmessige hensyn, måles produksjonen fra hver enkel installasjon. Mye arbeid har blitt gjort de siste 10-15 årene for å utvikle flerfasemålere som måler produsert olje, gass og vann. Generelt ønsker man at disse instrumentene ikke er i direkte kontakt med strømningen. Dette for å forhindre slitasje og korrosjon på instrumentet. I de aller fleste tradisjonelle flerfasemålere, brukes gamma-stråle tetthetsmåler i forbindelse med måling av gassandelen. Gamma-stråle tetthetsmålere kan monteres på utsiden av røret og er derfor ikke i kontakt med strømningen. Nøyaktigheten til disse instrumentene er tilfredsstillende bare når strømningen av olje og gass er godt mikset sammen.

Forskjellige strømningsregimer, det vil si hvordan olje og gass er fordelt inne i røret, gir opphav til målefeil. Doktorgradsarbeidet har vært å utvikle metoder for å minimalisere målefeil i tetthetsmålingene på grunn av forskjellige strømningsregimer. Simuleringsmodeller har blitt utviklet og sammen med eksperimentelle data kan man ved hjelp av ulike oppsett optimalisere gamma-stråle tetthetsmålere. Resultatene viser at gassandelen kan bestemmes svært nøyaktig uansett strømningsregimer.

Personalia
Eirik Åbro er født i Bergen og har hovedfag i industriell instrumentering fra 1994 ved Universitetet i Bergen. I 1995 ble han ansatt som stipendiat ved Fysisk institutt, Universitetet i Bergen, finansiert av Norsk Forskningsråd. Eirik Åbro er nå ansatt som forsker ved Christian Michelsen Research AS.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 28. mai 1999, kl. 10.30, Auditoriet Pi, Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Eirik Åbro, Christian Michelsen Research AS, tlf 55 57 42 88 (907 277 96)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no