Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Ryggsmargceller husker smerte

   
Cand. med. Frode Herman Svendsen disputerer 5. november 1999 for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Plasticity of nociceptive mechanisms in the dorsal horn of the spinal cord»

Ryggmargens bakhorn er den første viktige koblingstasjon for innkommende smertesignaler fra de perifere nerver. Avhandlingens ni artikler, publiserte i anerkjente medisinske tidskrifter, omhandler langvarige forandringer i bakhornets multipotente nerveceller ("WDR-cellene"). Disse cellene "husker" en intens kortvarig smertestimulering slik at de forsterker responsen på nye stimuli i mange timer etter stimuleringen. Langvarig forsterket signaloverføring mellom nerveceller kalles langtidspotensiering. I avhandlingen vises det for første gang at dette fysiologiske fenomenet foregår i ledningen av smerteimpulser mellom det perifere nervesystem og WDR-cellene som i sin tur sender signalene videre til hjernen. Slike langvarige forandringer er en viktig smertefysiologisk mekanisme. Kroniske og patologiske smerter er idag fortsatt lite forstått. Den påviste langtidsforsterkningen kan forklare at smerter i enkelte tilfeller vedvarer i lang tid etter at den opprinnelige årsaken til smerten er borte.

Avhandlingen beskriver en metode der fysiologien bak langtidsforsterkningen kan studeres og nye smertestillende medikamenter kan utprøves.

Personalia:
Frode Svendsen er født i 1962 i Finspång i Sverige. Han ble cand. med. i 1989 ved Universitetet i Linköping i Sverige. I tidsrommet 1990 - 1999 har han vært ansatt på Haukeland sykehus som assistentlege og overlege på Nevrokirurgisk avdeling. Fra sept. 1995 til aug. 1999 har han vært universitetsstipendiat ved Fysiologisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag den 5. november kl. 10.15 i Store Auditorium på Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner:
Frode Svendsen, tlf. 55 58 63 37, e-mail: frode.svendsen@pki.uib.no Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no

Avhandlingen kan fra Byttekontoret ved Universitetsbiblioteket, tlf. 55 58 88 35