Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Fuktegenskaper til faste overflater

   
Cand. scient. Sylvi Høiland Standal disputerer fredag 17. desember for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Wettability of Solid Surfaces Induced by Adsorption of Polar Organic Components in Crude Oil".
Et olje reservoar kan karakteriseres som vann-fuktende eller olje-fuktende etter hvorvidt det er vann eller olje som har tendens til å kontakte bergartene i reservoaret. Graden av fuktegenskaper vil påvirke oljeutvinningen fra reservoaret mht hvor raskt oljen kan produseres og hvor mye olje som vil bli igjen i reservoaret etter produksjon. Avhandlingen omhandler studier av hvilke faktorer som er bestemmende for fuktegenskapene til faste overflater. Effekten av sure og basiske komponenter i råolje mht til endring av fuktegenskaper fra vann-fuktende til olje-fuktende er spesielt undersøkt. Resultatene viser at evne til å endre fukt er mer knyttet til typer syrer (syrer med ulik struktur) fremfor mengde syre i oljen.

Personalia:
Sylvi Høiland Standal, 28 år, er født og oppvokst i Asker. Hun ble utdannet som cand. scient. fra Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen, i 1995, og ble i 1996 ansatt som NFR stipendiat ved samme institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.1999, kl. 10.30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt.41

Kontaktpersoner:
Cand.scient. Sylvi Høiland Standal, tlf.: 55 99 56 53 (a), 55 52 31 86 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no