Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Fukting og strømning i tynne rør

   

Cand. scient. Kristine Spildo disputerer fredag 10. desember for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Wettability and Two-phase Flow in Capillary Systems".

Temaet i avhandlingen er knyttet til fuktegenskaper og deres innvirkning på to-fase strøm i hårrør-systemer. Fuktegenskapene til et olje/vann/mineral system er et mål på affiniteten mineralet har for enten olje- eller vannfasen. I porøse media har hårrørskrefter stor innflytelse på distribusjon og strøm av olje og vann, og derfor også på oljeutvinningen fra reservoaret. Hårrørskreftene avhenger blant annet av mineralets fuktegenskaper. Doktorgradsarbeidet presenterer et teoretisk og eksperimentelt studium av fuktegenskaper og deres innvirkning på to-fase strøm i modeller av porøse medier.

Personalia:
Kristine Spildo er fra Bergen. Hun avla cand. scient. eksamen i fysikalsk kjemi ved Universitetet i Bergen i 1996, og ble samme år ansatt som VISTA-stipendiat ved Kjemisk institutt. I løpet av studiet har Spildo hatt to seks måneders forskningsopphold ved henholdsvis New Mexico Petroleum Recovery Research Centre (USA) og University of New South Wales (Australia).

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.1999, kl. 10.30, Auditorium 2, Realfagbygget.

Kontaktpersoner:
Kristine Spildo, tlf. 55 58 33 86 (a), tlf. 55 94 49 34 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no