Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Inhibering av blodplateaktivering

   
Cand. Scient. Frode Selheim disputerer 10. desember 1999 for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Autocrine signalling and PDGF-induced inhibition of human platelet activation".

Blodplater er små diskoide celler som sirkulerer i blodet. Blodplatenes hovedfunksjon er å stoppe blodtap ved å adhere til hverandre (aggregere) og til områder med skade av karveggen. Denne evnen til å danne aggregater gir platene en sentral rolle ved arteriell trombedannelse (blodpropp) som kan føre til infarkter i organer som hjertet og hjernen. Søken etter medikamenter som hemmer plateaktivering har derfor en viktig rolle i forskningen på hjertekar sykdommer. Arbeidet i avhandlingen omfatter studier av et nytt negativt feedback system 'bremsesystem' i blodplater som styres av vekstfaktoren platelet-derived growth factor, PDGF. Selheim har studert hvilke mekanismer som reguleres av PDGF i blodplatene. Han har i tillegg arbeidet med cellulære signal proteiner som regulerer selve blodplate aktiveringen. Arbeidet viser at signal proteiner i blodplatene kan både ha aktiviserende og bremsende effekt på blodplatene.

Personalia:
Frode Selheim er født i Bergen (1964) og tok cand.scient.-eksamen ved Institutt for biokjemi og molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 1995, og fra 1996 har han arbeidet som stipendiat med finansiering fra Nasjonalforeningen for Hjerte- og Karsykdommer ved Institutt for biokjemi og molekylærbiologi.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.1999, kl. 10.15, Store auditorium, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner:
Frode Selheim, tlf. 55 58 64 46 (a), epost: Frode.Selheim@pki.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no