Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Havsirkulasjonen i Middelhavet

   
Anne Britt Sandø disputerer mandag 6. desember for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"An isopycnic model of the Mediterranean Sea".
Temaet i avhandlingen er å studere den generelle sirkulasjonen i Middelhavet ved hjelp av en såkalt isopyknal havmodell. En slik modell er karakterisert ved at den bruker tetthet istedet for dyp som vertikal koordinat. Da det antas at mesteparten av transporten i havet foregår langs flater med lik tetthet, vil en slik formulering gi mange fordeler innen numerisk modellering. Spesiell oppmerksomhet er rettet mot de vertikale blandingsprosessene, og modellens evne til å simulere dypvannsdannelse i havet som er en viktig faktor i klimasammenheng.

Personalia:
Anne Britt Sandø (33) er født og oppvokst i Bergen. Hun tok cand.scient eksamen i hydrodynamikk ved Universitetet i Bergen i 1992. Etter en periode som forsker ved Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling i Bergen, ble hun i 1994 ansatt som NFR-stipendiat ved Nansen Senteret.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.12.1999, kl. 10.15, Nansensenteret, Edv. Griegsvei 3A

Kontaktpersoner:
Anne Britt Sandø, tlf: 55 29 72 88 (a), tlf.: 55 13 92 74 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no